Nu 50% korting op al onze escaperooms met de code Winter22

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.online-escaperooms.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer, ons privacy statement en onze geldende algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Travel Family zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Travel Family daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Wanneer schriftelijke toestemming van Travel Family is ontvangen, dient tenminste en telkens gerefereerd te worden aan de bron en auteur van de (deels) overgenomen informatie.

Wij respecteren ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Mocht u van mening zijn dat teksten, afbeeldingen, logo’s, namen of merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, of in andere communicatiekanalen van Travel Family, eigendom zijn van u of van uw bedrijf terwijl dit niet of onjuist is vermeld, verzoeken wij u spoedig contact op te nemen.

Gebruik van informatie

Travel Family streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Travel Family niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De (juridische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van (juridisch) advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Travel Family aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Travel Family en de gebruiker van de website ontstaan.

In het geval dat u onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op deze website vindt verzoeken wij u vriendelijk spoedig contact met Travel Family op te nemen zodat deze informatie beoordeelt kan worden en zonodig kan worden aangepast.

Email

Travel Family garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door (zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging) per e-mail met Travel Family te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Travel Family heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Travel Family aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Reacties

Gebruikers van deze website hebben soms de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Deze reacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur, waardoor Travel Family hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het is niet toegestaan onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Travel Family behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te verwijderen of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verklaringen en / of betekenissen van vertaalde versies van deze disclaimer, prevaleert de betekenis van de Nederlandse taalversie.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer van Travel Family op deze pagina.